Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
UlTVlNDliSG DER SLANGBRANDSPUITEN ENZ.
langs ladders, die men brandladders noemde en tegen
in brand staande huizen plaatste, werden opgedragen,
om in de vlammen te worden uitgestort. Voorts be-
dekte men de naastbijgelegen huizen ter beveiliging
met natte zeilen, of men haalde rnet zoogenaamde ijze-
ren brandiiaken een gedeelte dier huizen omver, liet-
yeen nog in gebruik is in landen, waar men gebrek
aan water heett. Daar echter deze manier van blus-
schen gebrekkig was, verzon men naderhand eene soort
van brandspuiten, bestaande uit eene pomp, waarop
eene lange koperen pijp werd vastgeschroefd, 'door
welk middel men het water boven op het dak der
buizen bracht; maar ook deze toestel bevond men on-
voldoende, zoodat het in die dagen iets zeldzaams was,
wanneer bij het ontstaan van brand niet meer dan één
huis eene prooi der vlammen werd.
Onder hen, die zich bij hun Vaderland en hunne
medeburgers, door nieuwe uitvindingen verdienstelijk
hebben gemaakt, rnag met het grootste recht ook ge-
leld worden de Amsterdamsche burger .lan Van der
Heijden. Deze inan, de onvolkomenheid der middelen
tot brandblussching in zulk eene groote en dichtbe-
bouwde stad- inziende, dacht uit om aan de brand-
spuiten eene lederen buis te hechten, die men, naar
gelang der omstandigheden, door middel van aanschroe-
ving langer of korter kon maken en die door hare buig-
zaamheid, door huizen, stegen en sloppen kon heen-
geleid worden naar de plaats waar de brand het hevigst
woedde, waaruit de benaming ontstond van slangbrand-
spuiten. Van der Heijden deelde zijne uitvinding aan
de regeering zijner stad mede, en na herhaalde proe-