Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
UITVINDINC DKR SLANGBRANnSPUITEN ENZ.
hern, hoeveel zijne parochie hem jaarhjks opbracht. De
pastoor gaf hierop ten antwoord, dat het zeer gering
was en nadat hij de som had genoemd, zeide de ko-
ning: »Dat is waarlijk zeer weinig." — »Ja maar," her-
vatte de pastoor, »het hangt van uwe Majesteit af mij
een groot heer te maken, doch ik ben met een kleintje
tevreden, wanneer ik er maar ordentelijk van leven
kan." Hierop vroeg de koning hem, of er in zijne na-
buurschap niet eene betere plaats open was." — »Sire !"
hervatte de pastoor, »daar is eene abdij open; die
jaarlijks twee duizend gulden kan opbrengen." — De
koning, dit hoorende, scheen blijde, dat hij hem zoo
spoedig kon helpen, en gaf hem ten antwoord: »Gij
zijt een al te hupsch man om u iets te weigeren; der-
halve geef ik u die abdij, ofschoon ik beken, dat gij
nog iels beters verdiend hadt." De pastoor bedankte
den koning hartelijk, ontving tweehonderd gulden reis-
geld, en werd met dezelfde koets en onder het eigen
geleide weder naar zijn huis gebracht, waar hij zeer
vergenoegd terugkeerde.
OVER DE UITVINDING DER SLANGBRAND-
SPUITEN EN STADSLANTARENS (1672).
In de vioegste lijden placht men zich hier te lande
lot het blusschen van brand te bedienen van kleine
lederen emmers, die men nog hier en daar in oude
gebouwen ziel opgehangen, en die, met water gevuld,