Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GRILLIG VERBOD VAN ELIZABETH,
KONINGIN VAN ENGELAND (1596).
Dal dikwijls arulers groote eti verstandige inenscheii
zekere grilligiieden kunnen liebben, die inderdaad be-
lachelijk zijn, bleek uit liet volgende voorbeeld van
Elizabetli, koningin van Engeland, die niet kon dul-
den, dat iemand blauwsel, of blauwe stijfsel, gelijk men
het toen noemde, in zijn linnen bad, en bet daarom zells
bij openbare afkondiging veibood. Het bevel, hetwelk
de Lord Mayor van Londen deswege uitvaardigde om
in alle kerken afgelezen te worden is nog voorhanden
en van dezen inhoud:
ïVermits het Hare Majesteit de Koningin behaagd
heeft, bij openbare afkondiging in de stad te bevelen,
dat niemand, van welken rang of slaat, zich voortaan
zoude vernietet), blauwe stijfsel te doen in linnen, dat
in bet openbaar gedragen wordt; en vermits Hare
Majesteit voornoemd ervaren heeft, dal eenige perso-
nen, mei verachting van hare bevelen dienaangaande,
nog voortgaan blauwe stijfsel te gebruiken, waarover
zij ten hoogste vertoornd is, heelt zij mij gelast, dit
verbod te herhalen in deze stad benevens baren vrij-
dom en voorsteden, omtrent alle personen zonder eenige
uitzondering. Ter uitvoering daar van beveel en gelast
ik u uit naam van Hare Majesteit, dat gij, zoodra gij
dezen zult gezien hebben, zorgt, dat de wil en het
bevel van Hare Majesteit bekendgemaakt worde aan
alle >inwoners van uwe wijk; opdat niemand zich ver-