Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE DICHTER MOLIERE.
onderling besloten, zich in de rivier, die niet ver van
daar was, te verdrinken, en zich dus, als goede vrien-
den gezamenlijk stervende, een naam te maken. Nadat
dit voornemen aller goedkeuring had verworven, ston-
den de dronkaards op, om het ten uitvoer te bren-
gen. Intusschen ging een bediende, die dit gehoord
had, Molière wakker maken, die er niet weinig door
onthutst werd, overtuigd welke dolle uitwerking het
onmatig gebruik van den wijn bij sommige menschen
kan teweegbrengen.
Terwijl hij opstond waren zij reeds naar de livier
gegaan en hadden een klein schuitje weten te beko-
men, om in het ruime sop te varen en zich alzoo
met te minder moeite te verdrinken. De zaak was
hun van zooveel ernst, dat zij de knechts van Mo-
lière en het andere volk, dal was komen toeschie-
ten, om hen in hun voornemen te verhinderen,
afklopten en met den degen in de hand terugjoegen.
Molière was inmiddels hij hen gekomen en nu ver-
telden zij hem, dal dit kanalje, hetwelk zij terugge-
jaagd hadden, hen had willen verhmderen om zich
te verdrinken. De dichter, die begreep, dat hij met
tegenspreken niets zou winnen, dewijl zij dronken wa-
ren, gaf hun volkomen gelijk en gelastte zijn volk naar
huis te gaan. En nu hij zijne gasten alleen had, vroeg
hij, wal hij liun toch misdaan had, dat zij zulk een
heldenstuk svilden uitvoeren, zonder er hem kennis
van te geven. »U te verdrinken zonder mij," zeide
hij, »ik dacht dat wij toch betere vrienden waren."
»Hij heelt waarachtig gelijk," zeide Ghapelle; »wij
doen hem onrecht aan; kom, ga met ons naar de ri-
4