Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DWAAS VOORNEMEN VAN EENIGÏ] JONGE-
LIEDEN, DOOR EEN GEESTIGEN ZET VAN
DEN DICHTER MOLIÈRE BELET (1660).
Zekere Chapelle, mei wien Molière bij de Jezuïelen
gestudeerd had, was een zeer beschaafd man, zoodat
de dichter in hel vervolg voortdurend de vriendschap
met hem onderhield; doch de eerste was niettemin
sterk aan zinvermaken overgegeven, in welk opzicht
Molière hem, uit hoofde van zijn zwakker lichaams-
gestel niet kon, en vermoedelijk ook niet wilde na-
volgen. Wanneei' Chapelle zich dus naar Hauleuil begaf,
waar Molière een klein landhuis en altijd eene kamer
voor hem open had, nam hij doorgaans eenige vrienden
uit de stad mede om zich met hen aldaar te vermaken.
Op zekeren tijd had hij daartoe drie van zijne vrien-
den uitgekipt en begaf zich met hen weder naar Hau-
leuil, om Molière te bezoeken en den avondmaaltijd
bij hem te nuttigen. De dichter ontving hen vriende-
lijk; doch nadat hy hen eenigen tijd gezelschap had
gehouden, gebruikte hij zijne ezelinnemelk en begaf
zich ter rust, nadat hij Chapelle vooral had aanbevolen
zijne gasten wel te onthalen.
Eerst begonnen de vrienden flink te eten en bleven
vervolgens den nacht met drinken doorbrengen; doch
toen des morgens legen drie uren hunne hersenen
door den wijn verhit waren, viel hun gesprek op de
ellenden van het menschelijk leven, waardoor z'y zulk
een verdriet in de wereld begonnen te krijgen, dat zy