Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET ülTEIiNDE VAN KAREL I.
voor, die zonderling genoeg was. Toen men den vorst
in den algemeenen haat des volks had weten te bren-
gen, liet men zijn metalen standbeeld openlijk ter ver-
koop aanslaan. Een messenmaker, die zekerlijk het
denkbeeld koesterde, dat 's konings partij nog eens
den een of anderen tyd zou bovendrijven, kocht dit
standbeeld voor een geringen prijs en liet vervolgens
eene bekendmaking doen, dat hij het beeld versmelten
en er hechten van messen van maken zoude. Korten
tijd daarna werden ook in zijnen winkel een aantal
messen en vorken met metalen hechten te koop ge-
steld, waarop een ieder, zoo wel van de eene als van
de andere partij, naar dien winkel liep, om messen te
koopen, die van zulk een belangrijk gedenkstuk ge-
maakt waren. De messenmaker, hiermede zijn voor-
deel doende, verdubbelde den prijs zijner waren, en
verdiende langs dien weg binnen weinige maanden
ongeloofelijk veel gelds. Doch het geheele stuk was
bedrog; want hij had het standbeeld niet gesmolten,
maar het onder den groml hegraven, en toen Karei II
den troon beklom, haalde de messenmaker het wedei
voor den dag, en de koning liet het, op een nieuw
voetstuk, in Whitehall op dezelfde plaats, waar het Ie
voren had gestaan, andermaal oprichten.