Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET UITEINDE VAN KAHEL 1.
de ongelukken, de kloekhartigheid, het geduld en de
godsvrucht van dezen vorst.
Men had opgemerkt, dat de koning, op het oogen-
blik, dat hij zijn hals den scherprechter aanbood, tot
den bisschop gezegd had: »Gedenk!" Men veronder-
stelde, dat hier een groot geheim achter schuilde,
waarom die kerkvoogd gedwongen werd de beteekenis
van dit woord te verklaren, waarop Juxon verklaarde
dat de koning, die hem dikwerf gelast.had zijnen zoon
vergevensgezindheid jegens zijne moordenaren in te
scherpen, dit laatste oogenblik van zijn leven had waar-
genomen om die begeerte te herhalen, en dat hi) dus
zijne loopbaan geëindigd had met eene daad van goe-
dertierenheid jegens zijne grootste vijanden.
Zoo ver ging de haal van 's konings vijanden, dat
zij, ten einde zijn huis nog meer te vernederen, voor-
jjenomen hadden, prinses Elizabeth als leerlinge bij een
knoopenmaker en den hertog van Glocester op een ander
ambacht te bestellen, 's Vorsten standbeeld opdebeurs
werd ter aarde geworpen en op het voetstuk deze
woorden geplaatst: Exiil Tyrannus, Regum Ullimus;
dat is: de dwingeland is weg, de laatste der koningen.
Zoo veranderden echter de tijden, dat zijn zoon in
hel jaar 1660, dus slechts elf jaren later, wederom op
den troon geroepen werd, en het parlement sedert een
jaarlijkschen plechtigen kerkdag instelde, ter gedachte-
nis aan den marteldood van Karei 1.
Gedurende de regeering van den voorgemelden on-
gelukkigen koning viel er te Londen eene gebeurtenis