Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET UITEmDE VAN KARËL l.
denkingeii bij eu bewees de laatste treurige plichten
aan zijnen vriend en koning.
Op het schavot komende, zag de koning bet zoo
dicht omringd met soldaten, dat hij tot het volk niet
kon spreken; bij richtte derhalve zijne aanspraak tot de
weinige personen, die bij hem waren, en in bet bijzon-
der tot den kolonel Tomlin.son, onder wiens bewaring
hij gesteld was geweest.
Hij vergaf zijne vijanden, zelfs de voornaamste werk-
tuigen van zijn dood, alles, maar vermaande hen en
de geheele natie om den vrede te herstellen, en zij-
nen zoon en opvolger als bunnen wettigen souverein
gehoorzaamheid te bewyzen. Toen bij zich gereed-
maakte om zijn hoofd op hel blok neder te leggen,
riep de bisschop Ju.von hem toe: »Er is nu nog
maar eene schrede te doen, welke, schoon moeielijk,
echter zeer kort is; namelijk van de aarde tot den he-
mel, waar gy tot uwe groote blijdschap den prijs en
de gloriekroon zult vinden, waarnaar g'y verlangt." —
»Ik weet het," antwoordde de koning : »ik ga van eene
verderfelijke tot eene onverderfelijke kroon over, aan
welke geene onrust gehecht is."
Zijn hoofd werd met éénen slag van het lichaam
gescheiden. Een man, met een floers over het aange-
zicht, nam het ambt van scherprechter waar, en een
andei', o() gelijke wijze vermomd, toonde den aanschou-
wer« hel bebloede hoofd, uitroepende: »Dit is het hoofd
van een verrader!"
Het is onmogelijk de uitwerking te beschrijven, die
het vallen van hel gekroonde hoofd op de gemoederen
der aanschouwers maakte; ieder verwonderde zich over