Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EDELMOEDIG GEDRAG VAN GIJSTAAF ADOLF.
en boodschnple den koning, dat de kolonel reeds op
weg naar Denemarken was, waar hij zonder twyfel
dienst zoude zoeken. Gustaaf snelt daarop oogenblik-
kelijk zijn paleis uil, stijgt te paard, en vliegt, alleen
gevolgd van ecnige zyner huisbedienden, naar de
grenzen. Nauwelijks bevond hij zich hier ot'hij .zag
er ook den kolonel Seaton aankomen. Gustaaf loopt
naar hem toe, zeggende: »Kolonel, gij zijt veronge-
lijkt en ik ben de man die u beleedigd heeft; het
is mij leed, en ik ben hier gekomen om u voldoe-
ning te geven. Ik ben liier builen het grondgebied
van mijne heerschappij, en derhalve slaan Seaton ea
Gustaaf hier gelijk. Ziehier twee pistolen en twee
degens; wreek u, indien gij kunt." Sealon, getroffen
door zulk een bewijs van edelmoedigheid, wierp zich
voor de voeten des konings, dankte hem bij herha-
ling voor de voldoening, welke de Torst zich ver-
waardigd had hem te geven en zwoer te willen ster-
ven in zijnen dienst. Gustaaf omhelsde hem en
beide keerden naar Slokholm terug, waar Guslaaf
zelf, in tegenwoordigheid van al zijne hovelingen,
verhaalde, wat tusschen Seaton en hem was voorge-
vallen.