Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET UITEINDE VAN KAHEL 1.
hij Ier aarde viel. Karei, die het zag, zeide slechts:
))Die straf overtreft, naar mijne gedachte, de mis-
daad."
Drie dagen werden den koning slechts vergund om
zich ter dood voor te bereiden, en hij bracht die zeer
bedaard en in godsdienstige betrachtingen door. Al
zijne kinderen, die in Engeland achtergebleven waren,
mochten hem komen bezoeken; zij bestonden alleen
uit de prinses Elizabeth en den hertog van Glocester;
de hertog was nog een klein kind. De koning zette
hem op zijne knie en zeide: »Nu willen zij uwen vader
het hoofd afslaan." Hierop keek het kind hom strak
aan. »Luister, mijn kind," vervolgde Karei, »zij zullen
mij het hoofd afslaan en \i mogelijk koning maken, doch
iet wel op hetgeen ik zeg: gij rnoogt geen koning we-
zen, zoojang uwe broeders Karei en .Tacobus leven.
Zij zullen ook uwe broeders het hoofd afslaan, wan-
neer zij hen in handen krijgen en ook ten laatste uw
hoofd; derhalve gelast ik u. Iaat n door hen geen
koning maken. De hertog gaf hierop snikkend ten ant-
woord: »Ik zal mij eer in stukken laten houwen," welk
krachtig antwoord van zulk een jong kind den koning
de tranen in de oogen deed komen.
Des nachts voor de voltrekking van hel vonnis sliep
de koning even gerust als naar gewoonte, niettegen-
staande het geraas der werklieden, die met het oprich-
ten van het schavot bezig waren, nu en dan door hern
gehoord werd. In den morgen van dien noodlotligen
dag (30 Januari 1649) stond Karei vroeg op en liet
zich kostbaarder dan naar gewoonte aan'.deeden. De
bisschop Juxon stond hem in zijne godstlienstige over-