Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET UITEINDE VAN KAHEL 1.
Hij kreeg ook eerlang eene gunstige gelegenheid hier-
toe, daar de Formozanen eene groole bende van zijn
volk aangetast en in de pan gehakt hadden. Hiervan
gaf hij den Nederlanders de schuld, voorgevende, dat
zij de Formozanen daartoe hadden opgehitst en aange-
zet. Nu gaf hij terstond last, om al wat mannelijk on-
der de Hollanders was, neder te sabelen en zonder
genade te vermoorden, gelijk ook in de eerste plaats
geschiedde, terwijl daarenboven in de eerste woede ook
vele vrouwen en kinderen om het leven gebracht wer-
den. De meesten werden onthoofd, welke dood onder
anderen den edelmoedigen Hambroek, benevens Pe-
trus Mus, Arnoldus ä Winsen, Jacobus Ampringius
en Johannes Campius, zijne ambtgenooten, gelijkelijk
ten deel viel.
HET UITEINDE VAN KAREL I, KONING VAN
GROOT-BRITTANNIE (1649).
Onder de treffende gebeurtenissen, welke de geschie-
denis van Engeland oplevert, is geene van de minste
het uiteinde van den ongelukkigen Karei I, die door
zijne eigene onderdanen, niet bij eene onverwachte
opschudding of in een opstand, maar in eene geregelde
rechtspleging veroordeeld werd, om door beulshanden
onthalsd te worden.
Toen deze rampspoedige koning met zijn parlement
in verschil was geraakt, liep de twist zoo hoog, dat