Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLOEKMOEDIGHEID VAN ANTONIUS HAMBROEK.
zich aan hare armen te ontrukken, en als een stand-
vastig en onbeweeglijk man verliet hij, met de uiterste
kloekmoedigheid, de vesting weder, om den vijand en
tevens zijn wissen dood op te zoeken. Alvorens heen
te gaan drukte hij de soldalen, die hem niet zonder
tranen konden aanhooren, met weergalooze kloekmoe-
digheid hunnen plicht op het hart en spoorde hen aan
tot de uiterste standvastigheid. Hij verzekerde hen,
dat hij zich gewillig voor hen en de zijnen wilde op-
offeren, indien hij hun daardoor maar eenigen dienst
konde bewyzen; waarop zij hem allen met de uiterste
ontroering, trouw en standvastigheid tot den dood be-
loofden, met de bede op de lippen dat God hen allen
bewaren en eene genadige uitkomst geven mocht.
Thans scheurde deze grootmoedige ziel zich uit het
midden van zoovele waarde panden, om zich aan
een zekeren dood over te geven. — Weder hg Co-
xinga gekomen, gaf hij met gepaste vrijmoedigheid
te kennen, dat de gouverneur en zijn raad besloten
hadden, de vesting tot den laatsten droppel bloeds te
zullen verdedigen en dat zij van geene overgave wil-
den hooren spreken, hoewel zij anders gaarne al wat
in hun vermogen was, en wat behoudens hunne eer
geschieden kon, ten genoege van zijne hoogheid wil-
den doen. Door dit antwoord werd Coxinga in geenen
deele vermurwd, maar integendeel tegen onze natie
in het algemeen en tegen de hier gevangen Neder-
landers in het bijzonder zoodanig verbitterd, dat hij,
ziende, dat vele dingen hem tegenliepen en de For-
mozanen tegen hem begonnen op te staan, naar schijn-
gronden zocht, om hen allen om het leven te brengen.