Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLOEKMOEDIGHEID VAN ANTONIUS HAMBROEK.
vaiigenen en vooral op zijne vrouw en kinderen zoude
koelen. Hij was ten volle overtuigd, dat al deze men-
schen door zulk eene trouweloosheid, niemand minder
dan eenen predikant voegende, aan de gruwelijkste
wreedheden die men bedenken kon, zouden worden
overgegeven en behalve eeuwige schande voor zich en
zijne orde, zou hij zich hierdoor den grond tot gedu-
rige knaging en zelfverwijt, over het ongelijk zijnen
dierbaarsten panden en vrienden aangedaan, gelegd heb-
ben. Om zich dus uit al die zwarigheden te redden,
keurde hij het allerbest, als een eerlijk man zijn woord
te houden, en wat hem ook mocht overkomen, tot zijne
vrouw, kinderen en getrouwe vrienden terug te keeren,
om met onwrikbare standvastigheid Gods verdere be-
sluiten over zich en de zijnen af te wachten.
Twee van zijne dochters, die zich in de vesting be-
vonden, poogden hem met de zielroerendste woorden,
met tranen in de oogen en door allerlei smeekingen
van dit voornemen af te brengen en over te halen om
bij haar te blijven. Maar dit alles mocht niet baten;
de edele leeraar sloot haar met zgn kloekmoedig en
standvastig antwoord zoodanig den mond, dat beide
van droefheid overstelpt werden, en de eene van zich
zelve raakte, terwyl de andere, daar zij niet meer
antwoorden kon, en Hambroek vertrekken wilde, hem
al jammerend om den hals vloog, en, doodelijk be-
.<?torven en beklemd, daaraan bleef hangen. Maar de
chri.stenheld, om door al deze teedere en al te ziel-
roerende tooneelen en voorwerpen niet tot wankelen
gebracht te worden, hetgeen hem daarna altijd zou
berouwd hebben, nam grootmoedig zijn tijd waar, om