Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLOEKMOEDIGHEID VAN ANTONIUS HAMBROEK.
landia, welke door den Hollandschen gouverneur Cojet
tot het uiterste werd verdedigd, zijn er door Coxinga
de schandelijkste wreedheden en moorden gepleegd,
waarvan onder anderen ook de eerwaardige Antonius
Hambroek, sedert 1648 predikant op Formosa, het
slachtoffer is geworden. Hiertoe gaf aanleiding de kloek-
hartige vaderlandsliefde van Hambroek, wiens voor-
beeld zelden geëvenaard en kwalijk overtroffen is.
Nadat reeds een groot gedeelte van het eiland door
Coxinga was bemachtigd, had deze, benevens anderen,
ook den predikant Hambroek met zijne vi'ouw, één
zoon en ééne dochter in handen gekregen.
Toen hij de vesting Zeelandia naderde, om die mede
ten onder te brengen, zond hij den predikant Hambroek
derwaarts, om den gouverneur Cojet en diens raad tot
de overgave te bewegen, onder bedreiging, dat hij an-
ders de uiterste wreedheid tegen de Nederlanders, die
zich in zijne handen bevonden, zoude uitoefenen. Ham-
broek begaf zich dus ook wel naar de vesting, maar
wel verre dat de edelmoedige en standvastige man de
Hollanders tot de overgave zoude hebben geraden, nam
hij integendeel alle bedenkelijke beweegredenen te baat,
om de belegerden tot standvastigheid aan te manen,
ofschoon hij genoegzaam zeker wist, dal deze raad doo-
delijk voor hem, zijne vrouw en kindei'en en voor de
andere gevangenen zoude worden.
Cojet stelde het daarop in zijne keus, om in de ves-
ting bij hem te blyven of naar het leger van Coxinga
terug te keeren. Maar het eerste kwam bij den waar-
digen Hambroek niet in bedenking, daar hij begreep,
dat Coxinga's woede alsdan zich terstond op al de ge-