Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLOE'iMOEDlGHEXD VAN ANTONIUS HAMBROEK.
wedde aan den hertog. Getroffen door dit tweede en
nog veel sterker bewijs yan 's mans edelmoedigheid,
zond de hertog van dit geheele geval bericht aan een
voornaam heer van 't hof, die, schoon tot eene andere
partij behoorende, echter altijd te midden der onlus-
ten van staat, de wetten der vriendschap met den her-
tog ongeschonden bewaard had. Deze hoveling, niet
minder getroffen door het edele gedrag van den leer-
aar, bewerkte dat Jozef eene plaats kreeg, welke hem
jaarlijks achthonderd pond- opbracht; doch alvorens
deze voor de tweede maal een kwartaal van zijne
jaarwedde kon overzenden, ontving hij de tijding, dat
de hertog in zijne ballingschap was overleden, zoodat
Jozef, die het nu ruimer doen kon, door deze ge-
beurtenis van de gelegenheid verstoken werd, zyne
goedhartigheid en edelmoedigheid verder aan zynen
Weldoener te bewijzen.
ZELDZAME KLOEKMOEDIGHEID VAN DEN
PREDIKANT ANTONIUS HAMBROEK (1648).
Onder de bezittingen der Nederlanders in Indië be-
hoorde ook van 1624 tot 1662 het eiland Formosa, dat
vele voordeelen aan onzen handel opleverde. In het ge-
melde jaar 1662 werd het den onzen echter geweld-
dadig ontrukt door zekeren Coxinga, den zoon van
eenen Chineeschen zeeroover, Yquan. Bij die vermees-
tering en vooral bij het innemen van de vesting Zee-