Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EDELMOEDIG GEDRAG VAN GUSTAAF
ADOLF, KONING VAN ZWEDEN (1594).
Het is niel vreemd, dat een gioat voisf eene on-
rechtvaardigheid ben;aat. Een vor;?!, hoe inaclitig hy
zij, is zoowel als andore inenschen, en somtijds meer
dan anderen, onderworpen aan de Zwakheden, die
der mensciielijke natuur eigen /.ijn; maar hij wordt
i^rooter dan een held, als hy den misslag, welken hij
begaan heeft, erkent en herstelt. Guslaaf Adolf was
driftig en oploopend, maar rechivaaidig. Op zekeren
dag, da* liij het. leger in oogenschouw nam, maakte
hij y.icli zeer hoos op den kolonel Seaton, die toen
bij zich wilde veronlschuldigen, een gediichten klap
kreeg van de hand des konings. Het openlijke van
deze heleediging maakte haar zooveel te grievender,
en daar er voor hem geene gelegenheid bestond, om
er zicli over te wreken, verzocht de zoo verongc-
lijkle Seaton dadelijk zijn ontslag, hetwelk hem ook
terstond werd gegeven. Toen Gustaaf, in zijn paleis
teruggekomen, bedaard over hot gebeurde nadacht,
gevoelde liij, dat hij een braaf man zeer fen on-
rechte had gehoond. Hij beval op slaande voet Sea-
ton terug te roepen, doch men vond hem niet moer,