Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZONDERLINGE LEERREDE VAN EEN PREDIKANT.
in zyne bedoeling had gelegen hem zyne gedane be-
loften in de gedachten te brengen ? Jozef werd een
weinig verlegen, doch erkende niettemin met die
openhartigheid, welke ronde menschen eigen is, dat dit
wezenlijk zijn oogmerk was geweest, dewijl hij zich ver-
beeldde, dat het verzuim van den hertog omtrent zijn
persoon niet moest worden toegeschreven aan eene
verachting van zijn geringeren stand of aan eene ver-
derfelijke schaamte, van niet te willen erkennen eeni-
gen dienst van zijn minderen ontvangen te hebben, het
welk hij begreep dat in de verheven ziel van den her-
tog niet kon opkomen, maar aan de moeielijke en
veelvuldige regeeringszaken, waarmede hij overkropt
was; en dat men zich dus over de vergeetachtigheid
van den hertog niet meer moest verwonderen, dan
over een recept dat, op een klein stukje papier ge-
schreven, onder andere papieren gevallen en dus ver-
loren geraakt was.
Op dit alles gaf de hertog niets anders ten ant-
woord dan: »Gij zijt een braaf man," maar hij beval
na het eindigen van den maaltijd,-dat men de lijst
van vacante kerken zoude nazien. De klerk, die met dit
bevel belast was, bracht kort daarna bericht dat er
maar eene kerk open was; doch dat dit eene plaats
was, welke vierhonderd pond sterlings'sjaars opbracht.
»Er is niemand, die haar beter waardig is," hervatte
de hertog »dan deze edelmoedige en waardige man,"
en hij gaf op staande voet de plaats aan Jozef, wiens
inkomen daardoor van twintig tot vierhonderd pond
vermeerderd werd.
Dan, hoe wisselvallig is der menschen lot! Door