Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZONDERLINGE LEERREDE VAN EEN PREDIKANT.
doch goed en vriendelyk van aard, wilde hij hem niet
geheel afwyzen, maar oordeelde vooraf eenig onderzoek
te moeten doen naar zijne bekwaamheden. Nadat hij
zich daarop rnet hem in een gesprek over verschil-
lende zaken van godsdienst had gewikkeld, vond hij
zoo vele bekwaamheden in onzen Jozef, dat hij geene
zwarigheid maakte om hem loe te staan, den volgenden
Zondagmorgen te preken voor den onderkoning en de
beide huizen van het Parlement.
Jozef beklom dan ook op den bepaalden dag den
predikstoel en las als tekst voor: Genesis XL. 23. Doch
de overste der schenkeren gedacht aan. Jozef niet,
maar vergat hem 1). Deze tekstwoorden waren zeer
opmerkelijk, niet alleen omdat de naam van den pre-
dikant Jozef was maar ook omdat de geslachtnaam
van den onderkoning was Butler, hetwelk schenker
beleekenl.
In deze leerrede schilderde hij met de eigenaardig-
ste kleuren het ongelukkige kwaad, dat onder de groo-
ten veelvuldig voorkomt, van de diensten, die hun
bij sommige gelegenheden gedaan zijn, te vergeten,
zelfs ten aanzien van hen die in zorglijke en behoef-
tige omstandigheden verkeeren; vervolgens toonde hij
aan hoe onmeuschlievend en onbillijk zulk eene vergeet-
achtigheid jegens zijne edelmoedige weldoeners was,
merkte aan, dat deze vergeetachtigheid echter dikwijls
slechts te wijlen was aan de menigvuldige regeerings-
zaken, waarin de grooten gewikkeld zyn of aan de
1) Ou woorden van dezen tekst ztio in tiet Engels'Cti: but tbe cliiet
Butler rememliered not Josepb, but rorgot tiim.