Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZOm)ERLINGE LEERREDE EN DAAROP GE-
VOLGDE BEVORDERING VAN EEN PRE-
DIKANT IN IliIRLAND (1644).
Onder de regeering van Anna, Koningin van Grool-
Brittanniê, maakte niemand onder de grooten des.
Rijks luisterrijker vertooning dan BuHer, hertog van
Ormond, die hg de koningin in bijzondere gunst stond.
Deze hertog, tot onderkoning van Ierland benoemd
zijnde, werd op zijne reis derwaarts, door tegenwinden
en onstuimig weer genoodzaakt het bacre eiland IIa
binnen te loopen. In dit armoedige oord was geen huis
te vinden, dat eenigszins geschikt was onl er zich
eenige dagen in op te houden, behalve dat van den
predikant, waarin echter maar twee of drie kleine en
zeer slecht gestoffeerde vertrekken waren; doch deze
ongelegenheid werd grootendeels vergoed door de gul-
hartigheid en vriendelijkheid van den huisheer, die den
hertog een ongemeen welgevallen inboezemde.
Nadat de onderkoning hier eenige dagen zijn verblijf
had gehouden, bedaarde het weer en de wind werd gun-
stig, zoodat hij zich tot zijn vertrek gereedmaakte; doch
voordat hij äan boord ging, hield hij des morgens bij het
ontbijt eer^ gesprek met zijn vriendelijken huisheer, en
vroeg hem hoeveel inkomen hij wel had? »Niet meer dan
twintig pond," was het antwoord van .lozef, (dit was de
naam van den predikant). Over dit antwoord stond de
hertog niet weinig verwonderd, en nu vroeg hij hem ver-
der, hoe hij van zulk een gering inkomen zoo ordentelijk