Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
A
t \
- ZONDERLING VOORVAL VAN FREDERIK WILLEM,
-welke bede de keurvorst oogenbliÈkelijk toestond, zon-
der op dat fydslip aan het voorgevallene met den
waarzegger te denken. Er werd diensvolgens op staan-
de voet een renbode naar den commandant afgevaar-
digd, om hem den wil van den keurvorst bekend te
maken, waarop de twee begenadigde soldaten weder
naar de stad gebracht werden.
De waarzegger, door dit toeval vrijmoedig gewor-
den, begaf zich des middags naar het hof, terwijl de
vorstelijke familie, die in het openbaar dineerde, aan
tafel zat. Toen de keurvorst hem in het oog kreeg
en niet eens er aan dacht, dat zijne begenadiging die
twee soldaten had gegolden, vroeg hy hem, of nu die
twee kerels niet hingen, er bijvoegende, dat hij voor
zijne valsche waarzeggerij nu mede zou opgeknoopt
worden; doch de keurvorst werd weldra tot zijne
groote verwondering onderricht, dat het juist deze beide
soldaten waren, welke door de voorbede van zijn zus-
ter genade hadden verworven. Hij beval evenwel, dat
de waarzegger zich terstond uit zijne oogen zou ver-
wijderen; en ofschoon geen verstandig mensch aan de
handkykerij geloof kan slaan, verwonderde zich echter
een ieder over den toevalligen samenloop van zaken,
die dezen waarzegger bij het gemeen zeer veel geloof
deed verkrijgen.