Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZONDERLING T/OORVAL VAN PREDERIK
WILLEM, KEURVORST VAN BRANDENBURG,
MET EEN WAARZEGGER (1640).
Onder de regeering van Frederik Willem, keurvorst
van Brandenburg, hield zich te Eerlijn een man op,
die voorgaf, dat hij het lot der menschen uil hunne han-
den kon voorspellen. De keurvorst, die in het geheel
geen vriend van dergelijke waarzeggers was en juist
twee soldaten in de gevangenis had laten zetten, die
wegens velerhande misdrijven de galg hadden verdiend,
liad al veel van dien waarzegger hooren spreken,
waarom hij hem bij zich ontbood en hem beval in de
gevangenis te gaan, om die soldaten in de hand te
kijken en hem vervolgens te zeggen of zij zouden ge-
hangen worden of niet.
De waarzegger begaf zich daarop inderdaad naar de
gevangenis en na de handen der soldaten nauwkeurig
bezichtigd te hebben, kwam hij den keurvorst berichten,
dat zij niet zouden gehangen worden. De keurvorst, die
zeer driftig van gestel was, werd iiierover uitermate
toornig, en voerde hem te gemoet: »Nu zullen en moe-
ten zij hangen, om u en uwe gewaande kunst te be-
schamen en vervolgens z;>l ik u naast hen laten op-
knoopen." Op deze ernstige bedreiging haalde de waar-
zegger de schouders op en zweeg.
De keurvorst gaf daarop weldra bevel, dat de beide
soldalen den volgenden morgen zouden worden opge-
hangen en dat de bevelvoerende officier zich Ptipt aan