Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
WINDHANDEL IN TULPEN.
iensporigheid was gedreven, ontstonden er in het be
gin van 1G37 eenige geschillen tusschen de koopen
en. verkoopers, daar velen van de eerstgemelden niel
in staat waren, hetgeen zij gekocht hadden te betaler
zoodat do Staten van Holland goedvonden, op 27 April
bij openharen plakkate de verkoopers te machtigen, om
de verkochte tulpen ten laste van de koopers opnieuw
te verkoopen en de schade op hunne personen en goe-
deren te verhalen.
Sedert verviel die handel allengs geheel, nadat men,
indien de aanteekeningen van sommige oude lieden
geloof verdienen, binnen den lijd van drie jaren bin-
nen Amsterdam voor tien miilioen gulden aan bloem-
bollen had verhandeld.
Professor Mimling schrijft de oorzaak van dezen
windhandel toe aan zekere mode, die voor en om dien
tijd te Parijs onder de beeren in zwang was, om voor
eene tulp eenige honderden, j;\ zelfs, naar gelang zij
schoon van kleur was, duizenden gulden te geven, ten
einde die aan hunne minnaressen of andere dames te
vereeren, welke gewoon waren, ze op de linkerhorst
te dragen. Ze werden door sommige, naar gelang van
den perJ^oon, die het geschenk gedaan had. hooger dan
parelen of diamanten geschat.