Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm.
WINDHANDEL IN TULPEN.
penbol werden geboden; dal er op den 5 Februari
1637 in den nieuwen Scbullersdoelen te Amsterdam,
voor de erfgenamen van Wouter Barlliolomeusz, in le-
ven kastelein van tien ouden Schuttersdoelen Ie Alk-
maar, verkocht werden voor negentig dui/.end gulden
aan tulpenbollen, en dal aan een heer Ie Amsterdam
vijftien duizend gulden jaai lijks als h\iur werd gebo-
den voor zijn tuin, waarin hij zeer veel tulpen had,
en dat voor zeven jaar lang, (in de zeven jaren zou
dit dus honderd en vijf duizend gulden bedragen heb-
ben), zelfs met aanbod dat de huurder al de tulpen,
die hij in den tuin vond, er in zou laten, terwijl zijn
voordeel alleen beslaan moest in den aanwas.
De Heer Scliuppius, die zich gedurende dezen wind-
handel hier Ie lande bevond, verhaalt onder anderen
van zekeren koopman te Amsterdam, die den f!ol van
eene tulp had gekocht voor f 50Ü. — Kort daarna
bracht een matroos hem eenige vreemde waren. De
koopman, hiermede zeer in zijn schik, liet hem een
verschen haring geven en een kan bier daarbij lap-
pen. Terwijl de matroos bezig was met eten, zag hy
den tulpenbol in het venster liggen, waar de koop-
man dien had nedergelegd, en meenende dat het een
ui was, schilde hy hem en at liem bij zijn haring op.
De koopman, naderhand zyn hol zoekende, ontdekte
dat de matroos hem hij den haring had opgepeuzeld
waardoor deze maaltijd hem meer kostte, dan of hij den
Prins van Oranje had onthaald. Hoe hy hierover te
moede was, kan men nagaan.
Nadat deze dolle handel b'yna drie jaar had geduurd
en sedert het najaar van 1630 met toenemende bui-