Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
WINDHANDEL IN TULPEN.
De historieschrijver Wagenaar geeft in zijne Beschrij-
ving van Amsterdam een kort bericht van dien wind-
handel, en professor Munting heeft daarvan nog veel
opmerkelijker bijzonderheden opgeteekend. Ilij verhaalt,
dat de tulpen, uit hoofde van de groole winsten, die
er mede behaald werden, destijds voor de gewichtigste
koopmanschap gehouden werden, en men ze hooger
dan goud en parelen sclialle; dat do wevers hunne ge-
touwen verlieten en vele winkeliers hunne waren ver-
kochten, om hel geld, dat er van kwam, in den tul-
penhandel te- leggen; en aangaande den prijs der tul-
pen geeft hij ettelijke voorbeelden op, van welke de
volgende genoeg zullen zijn om de dwaasheid van
dezen handel aan te toonen.
Voor een enkelen bloembol van weinig waarde, Vice-
roi g.eheeten, kocht iemand de volgende waren, welke
destijds op vijf en twintig honderd gulden gerekend
werden, en tegenwoordig wel het drievoudige zouden
bedragen.
Twee last tarwe..... waard /■ 448.—
Vier last rogge .... It n 558.—
Vier vette ossen » » 480.—
Acht veile varkens . . » » 240.—
Twaalf vette schapen . . » >> 120.—
Tv.ee okshoofden wijn 1) D 70.—
Vier ton acht guldens hier s » 32.—
Twee ton boter .... ï> » ■192.—
Duizend pond kaas. . . V » 120.—
Een bed met loebehooren t) J> 100.—
Tran-sporleere f 2360.—