Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
WINDHANDEL IN TULPEN.
bij oude en bedendaagsclio schrijvers gevonden heb;
het behelst niet alleen het wezenlijke, rnaar het pit
en merg van onze faal, en gaat in kracht en bondig-
heid alles te boven."
Het gansclie gezelschap erkende, dat Dryden in zijne
beslissing volmaakt gelijk had, en betuigde zijne ver-
wondering over liet fijne oordeel en de uitstekende
bekwaamheden van Lord Dorset; doch de arme dich-
ter was de vergenoegdste van allen.
WINDHANDEL IN TULPEN (1636).
Het was in den herfst van 1G3C, dat de ingezete-
nen van eenige steden en plaatsen in Holland, doch
die van Haarlem en Amsterdam vooral, door eene zon-
derlinge drift tot het drijven van handel in Tulpen
beheerscht werden. Deze drift was zoo algemeen, dat
niet alleen aanzienlijken, burgers en boeren, maar zelfs
dienstknechten en dienstmeiden er deel aan namen,
dewijl de prijs der tulpen met eiken dag door de stre-
ken van eenige handelaars hooger werd opgejaagd. In
hel begin behaalden sommigen er zoo veel voordeel
mede, dat zij koets en paarden aankochten en er vor-
stelijk van leefden. Dit deed de zucht tot dien handel
zoodanig toenemen, dal een ieder er deel aan wilde
hebben en de slechtste tulpen, die men placht uit te
roeien en op den mesthoop te werpen, nu geld waard
waren.