Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
LOni) DOnSET EN JOHN DRVDEN.
liet gesprek op letterkundige onderwerpen van verschil-
lenden aard. Nadat dit gesprek eenigen tijd had geduurd,
kwam men overeen, dat ieder lid van het gezel-
schap op staande voet iets zoude opstellen, o,ver zooda-
nig onderwerp als hij verkoos, en dat elk die met
zijn opstel gereed was, het onder den kandelaar zou
leggen. Dryden zou daarna moeten beslissen, wiens werk
het beste en geestigste was.
Terwijl nu allen in diep gepeins zaten, om iets uit
te denken, waardoor zij elkander de loef konden afste-
ken, scheen Lord Dorset er nauwelijks om te denken,
en schreef in een oogenblik op een stukje papier, slechts
twee of drie regels, hetwelk hij vervolgens onder den
kandelaar leide. Toen zij met hun werk gereed waren>
en Dryden onledig was met de stukken te heoordeelen,
zag men dat hij een bijzonder genoegen toonde onder
liet lezen van Lord Dorset'.s geschrift. »Ik moet beken-
nen," zeide hij, zoodra hij alles gelezen had »dat ik
een aantal fraaie stukken in mijne hand heb, die den
vervaardigers tot eer verstrekken, maar ik ben in de
onvermijdelj^ke noodzakelijkheid de voorkeur te geven
aan Lord Dorset: ik laat u zelven oordeelen, mijne hee-
ren, en ik twijfel niet, of gij zult mijne uitspraak goed-
keuren; het geschrift van zijne Lordschap is van de-
zen inhoud: »Ik beloof aan John Dryden of order, op
vertoon te betalen vijfhonderd Ponden."
»Ik moet bekennen," vervolgde hij, »dat ik ingeno-
men ben, zoowel met den stijl als met het onderwerp,
en ik vlei mij zelfs, dat ik geene bewijzen behoef bg
te brengen, om u,'ondanks u zelven, tol mijn gevoelen
over te halen. Dit geschrift overtreft alles, wat ik ooit