Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
O^NTSNAPriXG VAN HUGO DE GROOT.
verzocht hij Danlsclaar Ie spreken; doch deze vond zulks
ongeraileu cn liet de ^eheele zaak over aan zijne vrouw,
die in korten lijd, door middel van ïiarcn zwager, on-
zen Do Groot een inelselaarspak wist te bezorgen.
Aldus vermomd ging hij vergezeld van Jan Lannberls-
zoon, meester ïnel.selaar, met een maatstok in de hand,
over de volle markt, daar het juist kermis was, waar
men hem voor eenen metselaarsknecht aanzag. Overge-
varen zijnde, word De Groot door den metselaar te
voet naar Waulwijk gebracht, waar zij met het vallen
van den avond aankwamen. Hier huurde men een \va-
gen, waarin De Groot den volgenden dag op den mid-
dag te Antwerpen aankwam, en waar hij terstond door
Grevinkhoven en Episcoplus werd ontvangen en geher-
bergd. Van liier schreef hg aan de prinsen Maurits en
Frederik Hendrik, even als aan de Algemeene Staten,
ter verontschuldiging van zijne ontkoming: »Dat de trek
tot vryheid elk natuurlyk eigen was en dat hij zijne
vrijheid verworven had, zonder ie breken of iemand
om te koopen." Hij begaf zich daarop weldra naar
Parijs.
De bevelhebber van Loevestein, die middelerwijl des
avonds van Heusden was teruggekomen en geen licht
in het schrijfvertrek van De Groot ontwaarde, kree^'
achterdocht en ondekte weldra, dat de gevangene hem
ontsnapt was. De wijze van zijne ontkoming kon nu
ook niet bedekt blijven. De slotvoogd begaf zich daarop
oogenblikkelijk naar Gorinchem, waar Daatselaar's huis
terstond bezet en doorzociit werd, zonder dat men ech-
ter vond, wat men zoclit. De koffer werd echter achter-
haald in bet Delftsche veerschip, doch daar was niets