Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ONTSNAPPING VAN nU-30 DE GROOT.
kon. Daarop nam men een dag ^vaar, dat de slotvoogd
op reis was naar lleusden, te weten 22 Maart lG'2i, en
verzocht van zyne vrouw verlof, om een koffer met
hoeken te verzenden, hetwelk gereedelijk werd toege-
staan. Met het aanbreken van den dag, begaf De Groot,
na een vurig gebed te hebben gedaan, zich in de kist,
waarin hy ongemakkelijk kon liggen, daar het voor-
'werp slechts vier voet rnin twee duim in de lengte had
en geen andere versche lucht inliet dan door het sleu-
telgat. 11 y was in eene linnen onderkleeding en men
had de holligheden in de kist met hoeken en eenig
garen opgevuld. Onder het afilragen klaagden de sol-
daten over de zwaarte van den koffer, elkander schert-
send toevoegende: dZou de Arminiaan er ook in zijn?"
waarop De Groot's Iiuisvrouw antwoordde: »Het zijn
Arminiaunsche boeken." Men bracht dus dea koffer
scheep, om over den slroom nr.ar Gorincliem gevoerd
Ie worden. Elfje Van Houwening, dienstmaagd van De
Groot, die deelgenoote van het geheim was, had last
om mede over te varen en de vereischte zorg voor
den koffer te diagen. Hij kwam gelukkig en voorspoe-
dig te Gorincliem en werd daar door den schipper en
zyn zoon achter in het huis van Daatselaar gebracht.
Nadat Elsje de dragers had betaald, liep zij terstond
naar voren en fluisterde de vrouw van Daatselaar in
het 001', dat zij haren heer achter in den koffer had,
dien men weghelpen moest. De vrouw ging zeer ont-
steld met de dienstmaagd naar achteren. Men opende
straks den koffer, waarin De Groot nu omtrent twee
uren h^d gelegen. Echter was hij slechts een weinig
flauw en verzet, toen hy er weder uitkwam. Terstond