Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
0?iTSNAPPlNG VAN HÜGO DE GROOT
vertrek. Hunne huisvrouwen, die zich hij hen lieten
opsluiten, hadden vryheid, om de spyzen te bereiden
en te koken en tevens om op zekere dagen naar Wou-
drichem of Gorincheai te gaan, tot he! inkoopen van be-
noodigdheden. TeGorinchem namen zij gewoonlijk haren
intrek by Abraham Daatselaar, koopman in lint en ga-
ren, wiens vrouw Jobanna Van Erp, eene zuster was
van Thomas Erpenius, hoogleeraar in de Oostersche
talen te Leiden en boezemvriend van de beid» gevan-
genen, inzonderheid van De Groot. Doch de huisvrouw
van Hoogerbeets overleed op het slot in Wijnmaand
1620. Maria Reigersbergen, huisvrouw van De Groot,
onderhield steeds de vriendschap met Daatselaar te
Gorinchem. Alles wat De Groot van het slot naar Hol-
land zond en alles wat hern toegezonden werd, liet zy
ten huize van Daatselaar bestellen, die het verder ver-
zond. Langs dezen weg was ook meermalen af- en aan-
gebracht een koffer met boeken, die door Erpenius,
Vossius en andere geleerden aan De Groot geleend eu
na gebruik teruggezonden werden. Immers, terwyl de
groote man hier zat, schreef hij verscheidene geleerde
en godvruchtige werken, waartoe hij vele boeken noo-
dig had. De slotvoogd placht dezen koffer in het eerst
te laten openen, doch daar bij er niets dan boeken in
vond, liet h'y hem in het vervolg in- en uitgaan, zonder er
nauwkeurig acht op te geven. De Groot's huisvrouw
kreeg het eerst den inval, om haren man in dezen kof-
ter naar buiten te helpen. De vond viel in den geest
van den gevangene. Men bracht de kist in zijn schrijf-
vertrek en onderzocht verscheidene keeren of h'y er in
liggen en hoe lang hij daarin besloten, het uithouden