Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ONTSNAPPING VAN HUGO DE GROOT.
Hij liet hem vervolgens tien kronen geven, om klee-
deren Ie koopen en beval hem naar huis te gaan en
voortaan eerlijk te leven, terwijl hij tot de anderen
zeide: »ik meen u een grooten' dienst bewezen te heb-
ben, door u van zulk een sleeht mensch te verlossen,
die uwe onschuld had kunnen bederven !"
Daags daarna bezocht hij eene andere galei, waarop
zich driehonderd van de allersnoodste galeiboeven be-
vonden. Deze hadden reeds gehoord wat er daags te
voren elders was voorgevallen, en nu was er niemand
onder hen, die niet erkende een schelm te zyn en mis-
daden bedreven te hebben, die galg en rad verdien-
den. Zij meenden dat zij door deze bekentenis de
vrijheid zouden verwerven; doch nadat de hertog alles
had aangehoord, zeide hij: »dewijl het getal dezer schel-
men zoo i^root is moeten zij streng worden opgesloten;
want anders loopt men gevaar, dat zij zich als eene
pest door het Rijk verspreiden," en hij ging heen zon-
der een hunner te ontslaan.
ONTSNAPPING VAN HUGO DE GROOT aiT
ZIJNE GEVANGENIS IN HET PORT LOE-
VESTEIN, DOOR MIDDEL VAN EEN
KOPPER (1621).
De heeren Hoogerbeets en De Groot, die uit hoofde
van staatsvergchillen in het fort Loevestein gevangen-
gezet waren, zaten op dat slot elk in een afzonderlyk