Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vr.EEMDE VONNISSEN VAN DEN HERTOG VAN OSSÜNA.
zeer veel van zich spreken door de zeldzame vonnis-
sen en uitspraken, welke hij hij verschillende voor-
vallen gaf. Zoodia was liij niet aan de regeering ge-
komen, of hij verbood onder anderen ook het dragen
van poken, pistolen en ander klein geweer; doch vier
jonge heei en van goeden huize namen zich voor, hetzij
uit eigen beweging of daartoe door anderen aangezet
om den onderkoning over dit gebod te bespotten en
lieten te dien einde door een kunstig handwerksman
pistolen en poken van bordpapier maken. Nadat zij
deze zoo hadden laten beschilderen, dat ze natuurlijk
geleken, gingen zij daarmede wandelen op het plein
voor het paleis van den onderkoning, die bezig was op
hel balkon een luchtje te scheppen. Zoodra hij hen
bemerkte, werd hij zeer vertoornd, meenende dat zyne
wellen dus openbaar veracht werden. Hij beval der-
lialve hen gevangen te nemen en met de wapenen
voor zich te brengen. Voor hem gekomen zijnde, vroeg
hi( hun, met een verstoord gelaat, wie hen zoo over-
moedig had gemaakt om aldus tegen zijne bevelen in
Ie handelen? De grootste van deze knapen gaf hierop
ten antwoord: »het is nooit in onze gedachten geko-
men, om tegen de bevelen Uwer Excellentie te han-
delen, die wel de wapenen, maar geenszins hel na-
maaksel daarvan verboden heeft, want heigeen wij
dragen is slechts een namaaksel van wapenen uit bord-
papier vervaardigd. De onderkoning, die de nagemaak-
te wapenen in de hand nam, merkte ras dal deze jonge
heeren hem wilden bespotten, en zeide daarom, met
een lachend gezicht: »dat is een aardige vond, lieve kin-
deren," en beval hen in eene naasthijgelegene kamer