Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vr.EEMDE VONNISSEN VAN DEN HERTOG VAN OSSÜNA.
en Engclsche talen macliïig waren. Inzonderheid be-
vlijligde Willem zich dermate op uitbreiding zijner
kennis, dat h'j aan de hoogeschool te Leiden als hoog-
Jeeraar in de Ooslersc'ie en riebreeuwsche talen, onder
den naam v^n Guilelmus Coddeus is bekend gewor-
worden. Zulk eene zeldzaamheid in jongelingen, die
landbouwers waren, lokte vele jongelieden van de na-
bygelegen hoogeschool naar Luiten om kennis met
hen Ie maken. Prins Maurits nu, reed op zekeren tijd,
vergezeld van don Franschen gezant Aubéry, over het
land van den ouden Yan der Kodde, en daar hij eenige
van deze broeders en daaronder ook Willem, dien hij
in het bijzonder kende, bijeen zag slaan, vertuide hij
aan den gezant, dat alle boeren in deze landstreek ge-
leerde en taalkundige lieden wareji. Om hem daarvan
te overtuigen, wenkte hij de gebroeders, die met het
boerenwerk bezig waren, en sprak hen aan in de La-
tynsche en Fransche talen, hetwelk, lot groole ver-
wondering van den heer Aubéry, door de jongelingen
in dezeirde talen beantwoord werd.
VREEMDE VONNISSEN VAN DEN HEKTOG
VAN OSSUNA, ONDERKONING VAI^
NAPELS EN SICILIË (1618).
Don Pedro, Hertog van Os^inna, door den Koning
van Spanje, Philips lU, tot Onderkoning van Napels
en Sicilië aangesteld, deed gedurende zijne regeering