Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VUEEMD VOORVAL VAN KONINC^ JACOBUS I.
nochtans met goed en Lloed voor den Staat te wagen,
wel anders toon.
De eerlijke zeeheld was ook zoo belangeloos, dat het
van hem als iets opmerkelijks wordt aangeteekend, dat
hij nimmer om eenig ambt, rang, titel of belooning
had gevraagd, maar dat hem alles zonder vragen aan-
geboden en opgedragen was.
De Engelschen, die zoo vele blijken van zijn be-
leid en moed hadden ondervonden, hebben steeds met
lof van hem gesproken. Zij gaven, na zijn dood, eene
levensbeschrijving van hem uil, waarin de schrijver
veel waarheid en logen ondereenmengt, doch zijn werk
sluit met deze woorden, die wij gaarne lot de onze
maken: »In het kort, hij was zulk een eerlijk man,
zulk een oprecht en vroom Christen, zulk een stout
soldaat, zulk een wijs, ervaren en gelukkig generaal
en zulk een trouw en eerlijk onderdaan van zijn Va-
derland, dat hij met recht verdient door de nakome-
lingschap geprezen te worden, als een sieraad zijner
eeuw, de voedsterling van de zee en de wellust en de
eer van zijn land."
VREEMD VOORVAL KONING JACOBUS I VAN
ENGELAND OVERKOMEN (1615).
Jacobus I, koning van Engeland, werd op zekeren
dag, in zijne koets zittende, in hel midden der straten
van Londen door eenige dienaren van de justitie ge-