Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BUZONDEltllEDEN UIT HET LEVEN VAN DE HUITER.
kinderen den rouw beklagen, en beluigen, in welke
iiooge aclititig zy de gedachtenis van den overledene
hielden. lJurgetneesteis en Regenten van Amsterdam
zonden hunnen Pensionaris ten huize van mevrouw De
Ruiler om te betuigen, hoe smartelijk hun liet ver-
lies van den Admiraal, dien uilstekcndstcn burger van
hunne slad trof. Voorts ontving zijfiO weduwe brieven
van rouwbeklag van den Prins van Oranje, van de
Staten van Zeeland, van den Keurvorst van Branden-
burg en den Koning van Denemarken; ook namen de
Staten van Holland het besluit, om zijn lyk op's Land.s
kosten prachtig ter aarde te doen heslellen, en levens,
om ter eeuwige gedachtenis van zijne daden, op zyn
graf eene tombe op te richten, voor welke laatste zy
tien duizend gulden bestemden.
Toen Lodewijk XIV tijding kreeg, dat de Admiraal
De Ruiler in een gevecht tegen zijne vloot gesneuveld
was, en men hem gelijktijdi.g onder het oog bracht,
dat hij door dien dood van een gevaarlijken vijand was
ontslagen, zeide hij, dat hij echter niet kon nalaleii
den dood van zulk een groot man Ie betreuren.
Ondertusscheiji konden de groole diensten, welke
deze dappere held aan zijn Vaderland had bewezen, en
zijn onbesproken gedrag hem niet vrijwaren van det<
snooden laster van valsche tongen; want toen hij in
1672, terwijl ons land door oorlogen en binnenlandsche
beroerten zoo vreeselijk werd geteisterd, met de viool
in zee was, sirooide men te Amsterdam onder het ge-
peupel uil, dat hij '.s Lands vloot aan de Franscheti
verraden en verkocht had, waarvan het gevolg wa--,
dat er op 5 September van dat jaar zeer voel schuim