Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BMZONDERIiEDEN VIT IIET LEVEN VAN DE RUITER,
maal in zijn leven eene vlang van Iileinn^oedif;heid
overviel. IJeze gebcurlenis, uit zijn eigen rnond
teekend, wordt aldus verhaald: Toen liij zich op ze-
keren lijd, in een der groolste zeesla^'en, met 's Lands
vloot legen den vijïind zou inlaten, bevond De Ruiter
zich voor het aangaan van den slag builengewoon
lileinmoedig, met groote bekommerinnj overstelpt en ten
eenemale onbekwaam om als naar gewoonte de ver-
eischle orders ie geven, hel gevecht naar behooren te
beleggen en rusdg op den vijand los Ie gaan. In deze
verlegenlieiJ was hij len einde raad, hy wist niet wer-
waarts zich te keeren of te wenden. Hij verwarde zich
in zijne gedachten en tevergeefs raad en hulp zoekende
by zich zeiven, vid hem eindelijk in, dal hij het lioo-
ger moest zoeken. Hij begaf zich deriialvc in zijne ka-
juit in de eenzaamheid, viel God met een kort, maar
vurig gebed Ie voet, biddende, dat Hij hem in die ure
niet zou verlaten, maar bijstaan met zijn geest, mei
den geest der wijsheid en kloekmoedigheid, \en nulle
des Vaderlands. Op dit bidden streek alle zwarigheid
van zijn hart, zijne gewone blijgeesUgheid en rustig-
heid kwam weder boven. Hij gaf order met bedaarden
moed; het gevecht werd met dapperheid begonnen en
gelukkig uitgevoerd, en Ii'y zeide daarna, dat hij, na
het bidden, als een ander man was opgestaan, en zoo-
wel in het betrachten van zyn plicht als in den uilslag
van de zaak gevoeld had, dat God hem bijstond.
In welk eene hooge achting de groote man by zijne
overheid stond, bleek vooral, toen de lyding van zyn
dood hier te lande aankwam. De Slalen-Generaal en de
Admiraliteiten lieten by mevrouw De Ruiter en haro