Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJZONDEnUEDEN UIT HET LKVEN VAN DK Rl'ITER,
hem bij hunne uilgelezen scholcis ook scheepskost
moesten voorzeilen.
Onder andere l)egaafilheden van den Admiraal be-
hoorde ook, dut hij zeer welbespraakt was en nimmer
eenige verlegenheid loonde, wanneer hij met konin-
gen en vorsten mocsl spreken: hij verslond deSpaan-
sche, Portugeesche, Fi-ansche en vooral de Engelsche
en lersche talen; geene van deze had hij in de scholen,
maar alle door lang verkeer in vreemde gewesten
geleerd.
Ongemeen nederig was De Ruiter in zijne levens-
wijze, zoodat hij zelfs in den tijd, toen hij het bevel
voerde over negentig of honderd schepen, on ettelijke
duizenden menschen onder zijn gebied stonden, zich
door niet meer dan eenen knecht liet bedienen en zon-
der eenig gevolg te voorschijn kwam. Hij woonde te
Amsterdam aan den Buitenkant, in een i)urgerlijk luiis,
dal niet boven de woning van zijne geburen uilslak.
De Prins van Monle Sarchio, een Spaansch Admiraal,
op zekeren tijd te Amsterdam gekomen en voornemens
zijnde, den Hollandschen Admiraal te bezoeken, vroeg
waar het paleis van den heer De Ruiter was, zeker
meenende, hem in den smaak der Spaansciie Grooten
in een paleis Ie vinden, maar in hel huis komende,
stond hij als voor het hoofd geslagen, een zoo grooten
Admiraal en held in zulk eene burgerlijke woning aan te
trefl'en. Zijne verwondering nain nog loe, toen hij den
Admiraal vond, in de Heilige Schrift lezende, terwyl
zijne huisvrouw zat te breien.
Hoe godvruchtig deze groots zeeheld was, bleek in-
zonderheid by een opmerkelgk voorval, toen hem een-