Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
nUZONDERUEnEN UIT HET LEVEN VAN DE RUITEU.
van de hielen zijner schoenen, brak er eenige leien
mede, om iels Ie hebben, waaraan hij zich kon vast-
houden en kwam met behulp van zijne vlugge armen
en beenen gelukkig beneden.
In de scholen, w-aarheen zyne ouders hem zonden,
om te leeren lezen en schrijven, kon hij niet aarden,
maar beging zoo veel kindeilijke losheid, dat de mees-
ters hem wegjoegen. In gevechlen met zijne makkers
was hij doorgaans de baas en gedroeg zich daarbij als
kapitein en daar hij dapper voorging, had men gemeen-
lijk de overhand aan zijne zijde, zoodat men in deze
kindiïrslrijden reeds de voorteekenen zag van zijn vol-
gende leven en daden.
In die jonge jaren vond hij zijn eerste werk te Vlis-
singen in de lijnbaan van de heeren Lampsens, waar
hij zes stuivers in de week verdiende, hetwelk hij, na-
derhand als Admiraal, dikwijls placht te verhalen; doch
hij kon het in de lijnbaan ook niet volhouden, en paste
zoo slecht op, dat men hem weldra moede werd en
niet langer met hem te doen wilde hebben. Er zat
dus niet anders op, dan hem naar zee te zenden, waar
zijn hart ook naar jookte.
In 4617, dus met zijn elfde jaar, ging hij voor het
eerst in zee, voor hoogbootsmansjongen, vervolgens als
matroos, totdat hij sedert, al opklimmende, stuurman
en schipper werd. Zonderling was het, dat hij scheep
gekomen, zich terstond zoo stil, gehoorzaam en naarstig
gedroeg, als men immer zou kunnen wenschen. Op
het schip, waarmede hij zyne eerste reis deed, bevond
zich een negerjongen, weleer voor slaaf verkocht, doch
na het aannemen van den Christelgken Godsdienst,