Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
avond te zeggen. Voor: vergeef mij, hoort men
vaak: pardon, voor: tot weerziens, klinkt het:
adieu en in plaats van gezondheid wenscht men
elkaar santé!
Als er voor 't een of ander ding een goede Neder-
landsche naam bestaat, dan is 't groote dwaasheid
er een uitheemsch woord voor te gebruiken. Geld-
beursje of geldtaschje zijn woorden, die voor
iedereen duidelijk zijn. Waarom dan het vreemde
woord portemonnaie te gebruiken, waarvan een
gewoon mensch niets begrijpt. Zoo is 't ook met de
woorden schrijfboek, zakboekje, zaktaschje en
zooveel meer, waarvoor men meestal cahier, noti-
tieboekje en portefeuille hoort zeggen.
't Ergste is, dat mooie Nederlandsche woorden
zoodoende geheel in onbruik geraken. Vroeger spraken
we van een regenscherm en een zonnescherm.
Tegenwoordig hoort men ze niet meer; 't is steeds
paraplu en parasol. Zoo hebben ook de woorden
geschenk en ruiker plaats geruimd voor cadeau
en bouquet.
Hebben we voor 't een of ander voorwerp geen
goed Nederlandsch woord, dan is 't wat anders.
Dan gebruike men gerust de uitheemsche woorden.
Zoo is 't b.v. met de woorden station, locomotief,
sigaar, cigaret, lucifer en zooveel meer.
Kunnen we echter voor een vreemd woord een
goed Nederlandsch woord in de plaats stellen, des
te beter. Zoo heeft men het uitheemsche, vijfletter-
grepige woord velocipêde vervangen door rijwiel
of fiets. Zoo kan men ook locaalspoorweg vervan-
gen door buurtspoorweg, manége door rijschool,
Uitheemsche Woorden. 7