Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
Oef. 125. Als oef. 123.
Hij wilde de historie absoluut weten.
Zij wilde in hetzelfde genre iets beters hebben.
U kunt op mijne discretie en mijne medewer-
king rekenen.
Hij verkeerde in eene netelige positie.
Voor de securiteit deed hij de deur op slot.
Zoo'n portemonnaie koop je voor een bagatel.
Een lorgnet in een etui.
De prijzen varieeren van 20 tot 24 gulden.
Hij kwam tot de conclusie dat het plan onuit-
voerbaar was.
De debatten over de kwestie leidden tot geen
resultaat.
Oef. 126. Schrijf het tegengestelde van de volgende
volzinnen.
Eene muziekuitvoering voor den middag heet
eene matinee.
Men dejeuneert 's morgens.
Wie overwint, behaalt een triomf.
Wie de menschen bemint, heet een philantroop.
Hij had sympathie voor dien persoon.
Wie in rang boven iemand staat, is diens
superieur.
Men condoleert iemand met een verlies.
Wie alles van den besten kant beschouwt, heet
een optimist.
Wie waren uit een land voert, heet een exporteur.
Voorb. Eene muziekuitvoering bij avond heet
eene soiree.