Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
„Verbeeld u", zei iemand tot zijn vriend, „'k
heb gisteravond een anoniemen brief ontvangen."
„Zoo, zoo," zei de aangesprokene, „en van wien?"
De man wist niet, dat anoniem naamloos, niet
onderteekend, beduidt.
Iemand, die zijn patroon (baas) op zijn verjaardag
geluk wilde wenschen, zei: „Meneer, ik visiteer u."
De patroon hield zich goed.
Maar visiteeren is heel wat anders dan felici-
teeren. De patroon had kunnen zeggen: „Mij
visiteeren? Denk je, dat ik een sluiker of zakken-
roller ben?"
W. Otto verhaalt ons van eene stuurmansvrouw
te Amsterdam, die een telegram kreeg van den
kapitein van 't schip, waarop haar man voer. Het
telegram behelsde, dat haar man spoedig a costi
zou komen. Daar begreep de vrouw niets van. Ze
dacht, dat dit costi de eene of andere vreemde
havenplaats was. Hare kennissen wisten met dit
rare woord ook geen raad. Toen spoedde de vrouw
zich naar het telegraafkantoor, en de telegrafist
beduidde haar, dat a costi: in uwe woonplaats,
thuis beteekent. Haar man zou dus spoedig thuis
komen.
En Cremer verhaalt ons van een boer, die, omdat
hij aan s' il vous plait geen mouw wist te passen,
er twee voor hem begrijpelijke woorden van maakte,
Simon en blê. „Je moet niet denken", zei de boer,
„dat 'k voor jou Simon blê zal gaan spelen."
Oef. 107. AU oef. 1.