Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
den Keizer van Rusland. Langen tijd waren de af-
gevaardigden van bijna alle beschaafde volken in
onze vorstelijke verblijfplaats bijeen, en na vele be-
sprekingen en langdurige beraadslagingen werd tot
de oprichting besloten. Er werd een bestuur gekozen
en eene verordening vastgesteld.
Krijgen twee volken nu oneenigheid met elkaar,
dan kunnen zij het geschil aan het oordeel van het
Scheidsgerechtshof onderwerpen. Er worden dan
scheidsrechters benoemd, die het geschil nauwkeurig
onderzoeken en daarna uitspraak doen.
Enkele geschillen zijn op deze wijze reeds door
scheidsrechterlijke uitspraken beslecht.
Maar — 't is er nog verre van, dat de oorlogen
nu uit de wereld zijn. De volken kunnen hunne
geschillen en botsingen aan het oordeel van het
Scheidsgerechtshof onderwerpen, doch de verplichting
bestaat niet. En kort na de oprichting van het
Scheidsgerechtshof zijn er reeds twee bloedige oor-
logen geweest, die duizenden menschenlevens heb-
ben gekost en millioenen guldens hebben verslonden.
De vorsten en hunne staatsdienaren, de gezanten
en regeeringspersonen niet alleen, maar alle wel-
denkende personen moeten er naar streven om de
oorlogen door het houden van samenkomsten in
't belang van den vrede, het schrijven van vlug-
schriften en andere middelen meer en meer te be-
perken.
Een stap op den goeden weg is reeds door de
staatslieden van Frankrijk, Engeland, Italië, Dene-
marken, Duitschland en ons land gedaan. Tusschen
Frankrijk en Engeland, Frankrijk en ons land,