Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
denkende personen moeten ei- naar streven de oor-
logen door het houden van vredescongressen, het
schrijven van brochures en andere middelen meer
en meer te beperken.
Een stap op den goeden weg is reeds door de
diplomaten van Frankrijk, Engeland, Italië, Dene-
marken, Duitschland en ons land gedaan. Tusschen
Frankrijk en Engeland, Frankrijk en ons land, Enge-
land en Italië, Denemarken en ons land, alsmede
tusschen Engeland en Duitschland zijn reeds trac-
taten gesloten, waarin gestipuleerd wordt, welke
punten van geschil geen casus belli meer mogen
opleveren en dus door arbitrage moeten worden
beslecht.
Dien weg moet het meer en meer op, tot eindelijk
alle internationale geschillen in der minne wor-
den bijgelegd.
Als er één dien weg op wil, dan is het zeker de
millionnair Carnegie. Deze weldoener schonk ver-
leden jaar de meer dan royale gift van een millioen
dollars voor het stichten van een gebouw, waarin
de leden van het Hof van arbitrage naar behoo-
ren worden gehuisvest. Weldra zal het „Vredespaleis"
verrijzen, dat stellig een sieraad van onze resi-
dentie zal worden.
Het Scheidsgerechtshof.
Aan 't einde der vorige eeuw is er te 's-Graven-
hage eene nuttige instelling tot stand gekomen: een
Scheidsgerechtshof, 't Geschiedde op voorstel van