Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
Eene stad, die van hare grachten en wallen (haar
mantel) is ontdaan.
Het Hof van Arbitrage.
Aan 't einde der vorige eeuw is er te 's-Graven-
hage eene nuttige instelling tot stand gekomen:
een Hof van arbitrage, 't Geschiedde op initia-
tief van den Czar van Rusland. Langen tijd waren
de gedelegeerden van bijna alle beschaafde natiën
in onze residentie bijeen, en na vele conferentiën
en langdurige discussiën werd tot de oprichting
besloten. Er werd een bestuur gekozen en een regle-
ment vastgesteld.
Krijgen twee natiën nu oneenigheid met elkaar,
dan kunnen zij de quaestie aan het oordeel van
het Hof van arbitrage onderwerpen. Er worden
dan arbiters benoemd, die de quaestie nauw-
keurig onderzoeken en daarna vonnis strijken.
Enkele quaesties zijn op deze wijze reeds door
arbitrale vonnissen beslecht.
Maar — 't is er nog verre van, dat de oorlogen
nu uit de wereld zijn. De volken kunnen hunne
quaestiën en conflicten aan het oordeel van het
Hof van arbitrage onderwerpen, doch de verplich-
ting bestaat niet. En kort na de oprichting van het
Hof van arbitrage zijn er reeds twee bloedige oor-
logen geweest, die duizenden menschenlevens hebben
gekost en millioenen guldens hebben verslonden.
De monarchen en hunne ministers, de gezan-
ten en magistraten niet alleen, maar alle wel-