Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
Oef. 92. Schrijf de verkortingen voluit.
H. M. de Koningin vertrok j.1. Dinsdag naar
Het Loo.
Z. M. Willem Hl, Koning der Ned., G. H. v. L.
De heer N. N. gaf ƒ 50 aan de armen.
Dr. van der Meer, Ds. van Dongen, Mr. de Groot
en Prof. van Amerongen.
Z. E. de Minister van Financiën verleent a.s.
Donderdag geen audientie.
De heer J. Van Dalen Jr. is lid van de firma
Van Dalen en Co.
De schijngestalten van de maan zijn E. K., V. M.,
L. K. en N. M.
Oef. 93. Vorm persoonsnamen van de volgende zelf-
standige naamwoorden:
rente, juweel, fluit, piano, school, kasteel, kruid,
bloem, muziek, viool, klarinet, fabriek, machine,
kanon, klok, harpoen, hof (2), gort (grut), aalmoes,
kolonie, port (= deur), kas, bank, rede, barbe (=
baard), mode, marine, courant, manufacturen, poele
(= kip), bottel (= flesch), apotheek, patrie (= vader-
land), kapitaal, millioen, avontuur, commissie (2),
crediet, debet, adres, bibliotheek.
Voorbeeld, rente — rentenier.
bibliotheek — bibliothecaris.
Oef. 94. Vul de juiMe tuoorden in.
Wie solliciteert, heet een —.
Wie passeert, heet een —.