Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
's Avonds bracht de feestcommissie, voorafgegaan
door het muziekgezelschap „Harmonie" en gevolgd
door een groot aantal ingezetenen, den geneesheer
een avondbezoek. De stoet werd van ter zijde ge-
volgd door fakkeldragers. Dat leverde een fraai
schouwspel op en het geheele dorp kwam dan ook
op de been.
Voor 't huis van den dokter, dat fraai versierd
en verlicht was, werd stand gehouden. De feestcom-
missie ging naar binnen en bij monde van den
voorzitter werd de jubilaris geluk gewenscht en
werd hem het geschenk aangeboden. Onderwijl speel-
den de muzikanten allerlei volksliederen, waarmee
de aanwezigen instemden.
In het hotel „De zeven provinciën" werd het
feest voortgezet. Daar werd menige toespraak ge-
houden en menig glas wijn geledigd op het welzijn
van den geliefden geneesheer.
In den loop van den dag had de dokter per
post vele gelukwenschingen ontvangen, terwijl ook
zijne ambtgenooten uit den omtrek zich niet onbe-
tuigd hadden gelaten, 's Namiddags hadden ze hem
gezamenlijk plechtig begroet en een met goud afge-
zet album met hunne portretten aangeboden.
Oef. 89. Als oef 10.
Oef. 90. Afschrijven en van buiten leeren.
financiën — geldmiddelen.
fonds — kapitaal.
tractement — loon (van ambtenaren).