Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
den president werd de jubilaris gefeliciteerd
en werd hem het cadeau aangeboden. Onderwijl
speelden de muzikanten allerlei nationale liederen,
waarmee het publiek instemde.
In het hotel >De zeven provinciën" werd het
feest voortgezet. Daiir werd menig toast (t-oost^l uit-
gesproken en menig glas wijn geledigd op het wel-
zijn van den geliefden aesculaap.
In den loop van den dag had de geneesheer per
post vele felicitaties ontvangen, terwijl ook zijne
collega's uit den omtrek zich niet onbetuigd had-
den gelaten, 's Namiddags hadden ze hem gezamen-
lijk gecomplimenteerd en een met goud gemon-
teerd album met hunne portrett^ïn aangeboden.
Een Jubileum (jubelfeest).
Gisteren avond was er groote drukte in ons dorp.
Men vierde feest ter eere van onzen ouden, algemeen
beminden geneesheer, die juist veertig jaar zijne
werkzaamheden had uitgeoefend.
Eenigen tijd te voren was er eene vergadering
gehouden van eenige voorname ingezetenen. Die
hadden eene commissie benoemd om het feest te
regelen en gelden te verzamelen voor een geschenk,
dat ze den jubilaris (den man, tot wiens eere het
feest gegeven wordt) wilden vereeren.
De inzameling had de aanzienlijke som van vier-
honderd gulden opgebracht, en men had daarvoor
een volledig stel meubels aangekocht, dat 's namid-
dags ten huize van den jubilaris was bezorgd.