Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
< = kleiner dan.
= primo (eerstens).
2" = secundo (tweedens).
3® = tertio (derdens).
% = percent (per hon-
derd).
"/oo = per mille (per dui-
zend).
§ = paragraaf.
& - en.
} = accolade (haakje).
A" = Anno (in het jaar).
Een jubileum.
Gisteren avond was er groote drukte in ons dorp.
Men vierde feest ter eere van onzen ouden, algemeen
beminden dokter, die juist veertig jaar zijne prac-
tijk had uitgeoefend.
Eenigen tijd te voren was er eene vergadering
gehouden van eenige notabele ingezetenen. Die had-
den eene commissie benoemd om het feest te
organiseeren en gelden te collecteeren voor een
cadeau, dat ze den jubilaris wilden vereeren.
De collecte had de respectabele som van vier-
honderd gulden opgebracht, en men had daarvoor een
compleet ameublement aangekocht, dat 's namid-
dags ten huize van den jubilaris was bezorgd.
's Avonds bracht de feestcommissie, voorafgegaan
door het fanfarecorps „Harmonie" en gevolgd door
een groot aantal ingezetenen, den geneesheer eene
serenade. De stoet werd geflankeerd door fakkel-
dragers. Dat leverde een fraai schouwspel op en het
geheele dorp kwam dan ook op de been.
Voor 't huis van den dokter, dat fraai versierd
en geïllumineerd was, werd halt gehouden. De
feestcommissie ging naar binnen en bij monde van