Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Dat hebt ge m. i. niet goed overlegd.
Die schuit vaart van Amsterdam naar Utrecht v. v.
Jan was absent, d. w. z. afwezig.
Aan Mejuffrouw P. Gerritsen, p/a. den heer J.
Gerritsen te Amsterdam.
Op haar verjaardag ontving Cato vele geschen-
ken, O. a. een gouden ringetje.
Attentie s. v. p.
Verdeeling van den arbeid.
De arbeid van de menschen kan tot drie groote
rubrieken of groepen worden gebracht: landbouw,
industrie (nijverheid) en handel.
De landbouw houdt zich bezig met de produc-
tie of voortbrenging der stoffen. Tot den landbouw
rekent men ook den tuinbouw, het bedrijf van den
warmoezenier of groenteboer en de boschcultuur
(boschbouw). Produceeren of voortbrengen doen de
boeren en tuinlui eigenlijk niet; dat doet de natuur
zelve, maar de menschen kunnen de gelegenheid
voor de natuur gunstiger maken: de productiviteit
of het voortbrengingsvermogen vermeerderen. Nog
minder doen het de jagers, de visschers en mijn-
werkers; zij attrapeeren (vangen) en collecteeren
(verzamelen) slechts, wat de natuur oplevert.
De industrie of nijverheid houdt zich bezig met
de bewerking der stoffen. Van de grondstoffen, door
de natuur geleverd, maakt zij practische of bruik-
bare voorwerpen: van veen maakt zij turf; van
stroo fabriceert (maakt) zij papier; uit beetwortels
ta