Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV VOORBERICHT.
weer te pas komen, en niet genoeg, om de taal te kunnen lezen en
spreken.
In 't bijzonder schijnt mij dit werkje zeer geschikt voor die scholen,
waar de onderwijzers meer dan ééne klasse hebben. Het is vooral voor
zelfwerkzaamheid ingericht. De leerlingen leeren met de woorden zelve
werken, waardoor ze te beter hun eigendom worden.
Zooveel mogelijk heb ik de uitheemsche woorden naar hunne betee-
kenis tot groepen gerangschikt. De verklaring dier woorden geeft als
vanzelf aanleiding om vele zaken, die in 't dagelijksch leven voorko-
komen, te bespreken, wat van groote practische waarde is.
Ik vertrouw, dat de onderwijzers met de uitspraak der Fransche
woorden vertrouwd zijn. De uitspraak der Engelsche woorden heb ik
zoo goed mogelijk tusschen haakjes aangegeven.
Voor op- en aanmerkingen houd ik mij natuurlijk vriendelijk aan-
bevolen.
L. VAN ANKUM.