Boekgegevens
Titel: Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Almelo: W. Hilarius Wzn, 1905 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 948
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200076
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalbeheersing
Trefwoord: Vreemde woorden, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uitheemsche woorden: lees- en taaloefeningen voor de hoogste klasse der lagere scholen en de herhalingsscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Oef. 69. Als oef 68.
circa
correct
direct
perfect
normaal
abnormaal
actief
passief
civiel
officieel
successievelijk
universeel
anoniem
neutraal
divers
incognito
ongeveer, omstreeks,
nauwkeurig, juist,
onmiddellijk.
uitmuntend, in de puntjes,
gewoon, gemiddeld,
ongewoon, afwijkend,
werkzaam, ijverig,
lijdelijk, lijdend,
burgerlijk, billijk, goedkoop,
ambtelijk, van regeeringswege.
na elkander.
eenig.
naamloos.
onzijdig, onpartijdig,
verschillend.
onbekend, ondereen vreemden naam.
Oef. 70. Vul in de onderstaande definities {bepa-
lingen) de volgende woorden in:
sollicitant, grossier, pikeur, bibliothecaris,
candidaat, ceremoniemeester, volontair,
commissionnair, correspondent.
Wie eene bibliotheek of boekerij beheert, is een —.
Wie naar een ambt of eene betrekking dingt, is
een —.
Wie voorgesteld wordt om in 't bestuur van ge-
meente, provincie of land tot lid eener vergadering
verkozen te worden, heet een —.